הודעה לציבור משתתפי הגרלות הלוטו החל מתאריך 4/8/2019

 1. מפעל הפיס מודיע בזה, בהתאם לסעיפים 23 ו- 24 לתכנית "לוטו" 2019 שפורסמה בילקוט הפרסומים מס' 8306 מיום 23/6/2019 בעמ' 12160 ("התכנית החדשה") כי החל מתאריך ג' באב תשע"ט, 4/8/2019, ישתנה חישוב הפרסים בלוטו ובדאבל לוטו, באופן הבא:
  1. הפרס השני – סך של 750,000 ₪ שיחולק בין כלל הזוכים בסוג זה להלן.
  2. הפרס הרביעי – 1.6% (בקירוב) מסכום התקבול הכולל.
  3. הפרס החמישי – 2.14% (בקירוב) מסכום התקבול הכולל.
  4. הפרס השישי – 4.3% (בקירוב) מסכום התקבול הכולל.
  5. הפרס השביעי – 7% (בקירוב) מסכום התקבול הכולל.
 2. יוגבל סכום הפרס הראשון בלוטו כך שלא יעלה על סך של 40 מיליון ₪ בלוטו ובדאבל לוטו לא יעלה על סך 80 מיליון ₪.
 3. שינוי מחיר טבלה בהגרלת הלוטו – מחיר טבלה בהגרלת הלוטו יעלה מ- 2.90 ₪ ל- 3.00 ₪ בלבד, ובהגרלת הדאבל לוטו מחיר טבלה יעלה מ- 5.80 ₪ ל- 6.00 ₪ בלבד (עלות טופס לוטו מלא תהא 42 ₪ וטופס דאבל לוטו מלא 60 ₪). המחיר הנ"ל איננו כולל את עלות ההשתתפות בהגרלת ה- EXTRA , אשר עלותה תמשיך לעמוד על סך של 6 ₪ להגרלה.
 4. טופסי לוטו "רב הגרלתי" ממשיכים להשתתף כרגיל בהגרלות, בהתאם לתנאים החדשים.