אודות 123

123 זו הגרלה יומית בה על המשתתף לנחש 3 מספרים שיעלו בגורל ע"פ סדר הופעתם. זכייה משמעותה ניחוש נכון של המספרים שעלו בגורל, בסדר הנכון שבו הם עלו (משמאל לימין).

ההגרלה נערכת באמצעות שלוש מכונות שונות. המספר הראשון נקבע בהתאם לתוצאות ההגרלה של המכונה השמאלית, המספר השני נקבע בהתאם לתוצאות ההגרלה של המכונה האמצעית והמספר השלישי נקבע בהתאם לתוצאות ההגרלה של המכונה הימנית. 

במשחק זה עלייך לנחש את המספרים שעולים בגורל ואת סדר את הסדר שבו יעלו. ניחוש כל שלושת המספרים בסדר מדויק - מזכה בפרס שמורכב מסכום ההשקעה לטבלה כפול 600.

אין פרסי ביניים עבור ניחוש חלק מהמספרים או סידור אחר שלהם. במסלול זה קיים רק פרס אחד, שהוא סכום ההשקעה של המשתתף כפול 600 (לדוגמא: אם נבחרה טבלה בסכום של 10 ₪, יעמוד סכום הזכייה על 6,000 ₪).

מועדי ההגרלה

הגרלת 123 מתקיימת 7 ימים בשבוע:
בימים א' - ה' בשעה 21:00
בימי ו' בשעה 13:00
מוצ"ש בשעה 22:25
השעות המצוינות לעיל, הינן שעות סגירת ההגרלה למכירה. 

123 רגיל

  • טופס 123 מכיל 5 טבלאות.
  • ניתן לבחור למלא מטבלה אחת ועד 5 טבלאות מלאות.
  • כל טבלה מורכבת משלוש שורות. יש לבחור ולסמן בכל שורה ספרה אחת בין 9-0.
  • סכום ההשתתפות בהגרלת 123 נע בין 1 ₪ ל-500 ₪ לטבלה, לפי בחירת המשתתף.
  • סכום הזכייה הוא נגזרת של סכום ההשקעה וסוג הטופס שנבחר ע"י המשתתף.

אפשרויות הסימון בטופס

  • סכום ההשתתפות לטבלה - ניתן לבחור כל סכום עד 500 ₪.
  • ידני - בוחרים ומסמנים באופן עצמאי 3 מספרים.
  • השלמת סימון לוטומטי - מאפשרת להשלים את בחירת המספרים באופן אוטומטי ואקראי, חלקי או מלא.
  • השתתפות במספר הגרלות - האזור ה"רב הגרלתי " בטופס מאפשר להשתתף במספר הגרלות מראש לפי בחירה (להשתתפות בהגרלה אחת אין צורך לסמן בחירה). המספרים שנבחרו ישתתפו אוטומטית גם בהגרלות הבאות.

סיכויי זכייה

  • סיכויי הזכייה בפרס כלשהו, בטבלה בודדת, הינם 1:1,000. 

מבנה סל הפרסים

סוג המשחקסוג הניחושמכפיל פרססיכויי זכייה
רגיל ניחוש 3 המספרים עפ"י הסדר והמיקום 600 1:1,000

הגרלת 123 הושקה בישראל בשנת 2003

טופס 123

טופס 123