בירור זכייה 123בעת הזנת נתון תקין תועבר אוטומטית למילוי השדה הבא
עבור טופס זה, יש להזין את המספרים משמאל לימין

הערות אזהרה