בירור זכייה הגרלות צ'אנס

בחירת קלפים מסוג עלה
עלה
7
עלה
8
עלה
9
עלה
10
עלה
J
עלה
Q
עלה
K
עלה
A
עלה
בחירת קלפים מסוג לב
לב
7
לב
8
לב
9
לב
10
לב
J
לב
Q
לב
K
לב
A
לב
בחירת קלפים מסוג יהלום
יהלום
7
יהלום
8
יהלום
9
יהלום
10
יהלום
J
יהלום
Q
יהלום
K
יהלום
A
יהלום
בחירת קלפים מסוג תלתן
תלתן
7
תלתן
8
תלתן
9
תלתן
10
תלתן
J
תלתן
Q
תלתן
K
תלתן
A
תלתן

הערות אזהרה