הודעות סטטוטוריות

הודעות סטטוטוריות
תאריך פרסום: 16 ביוני 2019

הודעה לציבור המנויים ב "מנוי פיס" של מפעל הפיס בדבר שינוי מבנה סל הפרסים בהגרלות השבועיות לפי תכנית ההגרלה ל"מנוי פיס" 2016

שינוי מס' 4
הודעות סטטוטוריות
תאריך פרסום: 24 במרץ 2019

שינויים במועדי הגרלות בתקופת החגים

חודשים אפריל – יוני 2019
הודעות סטטוטוריות
תאריך פרסום: 18 בפברואר 2019

הודעה לציבור המנויים ב "מנוי פיס" של מפעל הפיס בדבר שינוי ב"מכונית הפרס" בהגרלות השבועיות לפי תכנית ההגרלה ל"מנוי פיס 2016"

שינוי מס' 3
הודעות סטטוטוריות
תאריך פרסום: 24 בדצמבר 2018

הודעה לציבור המנויים ב "מנוי פיס" של מפעל הפיס בדבר שינוי דגם "מכונית הפרס" בהגרלות השבועיות לפי תכנית ההגרלה ל"מנוי פיס 2016"

שינוי מס' 2
הודעות סטטוטוריות
תאריך פרסום: 9 בדצמבר 2018

הודעה לציבור משתתפי הגרלות הלוטו מס' 3088-3083

בהתאם לסעיפים 23(ב): סעיף קטן 1.9 ו-1.10 לתכנית "לוטו" 2011 שפורסמה בילקוט הפרסומים מס' 6234 מיום 8/5/11 בעמ' 4108 ("התכנית החדשה") מפעל הפיס יבצע מהלך של הגדלת פרסי המשנה בהגרלות הלוטו
הודעות סטטוטוריות
תאריך פרסום: 27 בנובמבר 2018

הוספת הגרלות לוטו בשנת 2019

מפעל הפיס מודיע בזה, לציבור משתתפי הגרלות הלוטו על הוספת 14 הגרלות לוטו נוספות לשנת 2019 בהתאם להיתר לעריכת הגרלות מתאריך 14/02/2017
הודעות סטטוטוריות
תאריך פרסום: 4 בנובמבר 2018

הודעה לציבור על הפסקת הגרלת הקינו

החל מיום 23/11/2018 תופסק לחלוטין הפעלת הגרלת הקינו ומכירת כרטיסי השתתפות להגרלת הקינו
הודעות סטטוטוריות
תאריך פרסום: 30 בספטמבר 2018

הודעה לציבור משתתפי הגרלת הלוטו מס' (18) 3061

מפעל הפיס מודיע בזה, כי מאחר ולא נמצא זוכה בפרס הראשון בלוטו ובדאבל לוטו בהגרלת לוטו מספר 3060/18 - יוגדלו פרסי המשנה בהגרלת הלוטו מספר 3061/18 שתתקיים ביום ג' 2/10/2018
הודעות סטטוטוריות
תאריך פרסום: 28 באוגוסט 2018

שינויים במועדי הגרלות בחגי תשרי

מפעל הפיס מודיע בזאת על עדכון מועדי הגרלות בתקופת חגי תשרי (ספטמבר-אוקטובר 2018)
הודעות סטטוטוריות
תאריך פרסום: 6 במאי 2018

הודעה על שינויים במתכונת הגרלת ה-KENO

עדכון תוכנית להפעלת פיס 777 על גבי מסכים ("קינו")
הודעות סטטוטוריות
תאריך פרסום: 21 בדצמבר 2017

הוספת הגרלות לוטו בשנת 2018

מפעל הפיס מודיע בזה, לציבור משתתפי הגרלות הלוטו על הוספת 14 הגרלות לוטו נוספות לשנת 2018 בהתאם להיתר לעריכת הגרלות מתאריך 14/02/2017
הודעות סטטוטוריות
תאריך פרסום: 17 בספטמבר 2017

שינויים במועדי הגרלות בתקופת חגי תשרי

מפעל הפיס מודיע בזאת על שינויים במועדי ההגרלות בתקופת החגים (ספטמבר-אוקטובר 2017)
הודעות סטטוטוריות
תאריך פרסום: 13 בספטמבר 2017

הודעה על שינויים בתוכנית הגרלה ל"מנוי פיס"

הודעה על שינויים בתוכנית הגרלה ל"מנוי פיס" שפורסמה בילקוט פרסומים מספר 7219 מיום 3/3/2016, כ"ג באדר א' התשע"ו, עמוד 3952 (להלן: "תוכנית ההגרלה").
הודעות סטטוטוריות
תאריך פרסום: 10 בספטמבר 2017

הודעה לציבור משתתפי הגרלות הלוטו

עבור הגרלה מספר מס' (17) 2937 וכל הגרלה שתתקיים בהמשך, כל עוד לא יהיה זוכה בפרס הראשון בהגרלה
הודעות סטטוטוריות
תאריך פרסום: 13 ביולי 2017

שינויים במועדי הגרלות בערב ט' באב תשע"ז

מפעל הפיס מודיע בזאת על שינויים במועדי הגרלות ביום ב', ה-31/7/2017 (ערב ט' באב)
הודעות סטטוטוריות
תאריך פרסום: 27 ביוני 2017

פרסים בהגרלות החודשיות למנויים

שינוי מס' 1
הודעות סטטוטוריות
תאריך פרסום: 23 במרץ 2017

שינויים במועדי הגרלות בחודשים אפריל-מאי 2017

הודעות סטטוטוריות
תאריך פרסום: 19 בפברואר 2017

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

לפי חוק תובענות יצוגיות, תשס"ו-2006 (להלן- "החוק") בענין הנגשת נקודות הפיס לאנשים עם מוגבלות בשמיעה