סל הפרסים

כשמשאירים פתח למזל, הוא מגיע. לפעמים הוא מופיע כפרס קטן ולפעמים הוא בא בגדול. לפעמים בזמן ולפעמים לוקח לו זמן - אבל תמיד הוא בא בהפתעה!

עדכון סל הפרסים להגרלות 'מנוי פיס' בחודש אוגוסט 2019

 1. שינוי סל הפרסים לחודש אוגוסט 2019
  ב-5 ההגרלות שיתקיימו בחודש אוגוסט 2019 (להלן – הגרלות אוגוסט 2019), יוגרלו הפרסים המפורטים בטבלה שבסעיף 1.2, בשווי כולל של כ- 22,000,000 שקלים חדשים, וזאת במקום כל רמות הפרסים הכלולות בסל הפרסים כפי שמפורטות בסעיף 4(א) לנספח א' בתכנית (להלן – סל הפרסים הקבוע).
  1. הפרס הראשון בכל אחת מהגרלות אוגוסט 2019, יהיה פרס - "100,000 ₪ בכל שנה למשך 10 שנים", המורכב מתשלום חד שנתי של 100,000 שקלים חדשים ברוטו לשנה למשך 10 שנים, שיהיה צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע ביום התשלום ויבוצע ממנו ניכוי מס במקור בהתאם לשיעור הקבוע בחוק (להלן – שיעור המס הקובע).
   הפרס יוענק בכפוף לאמור להלן:
   א. מנוי שזכה בפרס כאמור, יקבל הודעה ממפעל הפיס על זכייתו ויוזמן להופיע במשרדי מפעל הפיס, לשם קבלת הודעת זכייה מפורטת ולשם חתימה על מסמכים המפרטים את תנאי מימוש הזכייה.
   ב. על פי אישור רשות המיסים, הזכייה טעונה ניכוי מס במקור שאותה מנכה מפעל הפיס.
   ג. הזוכה יהיה רשאי לבחור בין קבלת הפרס בסכומים ובתשלומים הנקובים לעיל, או בסכום מהוון בתשלום בודד המחושב לפי שיעור היוון של 1% לשנה.
  2. להלן מועדי ההגרלות וכמות הפרסים הראשונים שיתקיימו במהלך חודש אוגוסט 2019:
   תאריךמס' הגרלהכמות הפרסים בסך 100,000 ₪ למשך 10 שנים
   8/8/2019 36/2019 5
   15/8/2019 37/2019 4
   22/8/2019 38/2019 4
   27/8/2019 39/2019 4
   29/8/2019 40/2019 5
   סה"כ 22
  3. הגרלת כל הפרסים שבטבלה דלעיל תבוצע כך שכל אחד מהם יעלה בגורלו של אחד המנויים הנכללים בקובץ המנויים התקף, ואשר היה מנוי פעיל בתכנית "מנוי פיס" בעת קיום הגרלות ממספר 36/19 עד 40/19 הכלול בקובץ המנויים הקובע לאותה הגרלה.
   העלאתם בגורל של הפרסים בכל הגרלה תבוצע על ידי העלאתם של כל 6 הספרות.
למידע נוסף לחצו כאן.

סל הפרסים הרגיל (חוזר למתכונתו בחודש ספטמבר 2019) - איך מחולק הפרס הראשון?

הפרס הראשון בהגרלת מנוי פיס עומד על 1.5 מיליון ₪ ומתחלק באופן שונה מדי שבוע

 • בהגרלה הראשונה בכל חודש נולד באופן קבוע מיליונר חדש - עם 1.5 מיליון ₪
 • בהגרלה השנייה בכל חודש זוכים בטוח 3 מנויים ב-500,000 ₪ כל אחד
 • בהגרלה השלישית בכל חודש זוכים בטוח 6 מנויים ב-250,000 ₪ כל אחד
 • בהגרלה הרביעית בכל חודש זוכים בטוח 12 מנויים ב-125,000 ₪ כל אחד
 • בהגרלה החמישית בכל חודש זוכים בטוח 30 מנויים ב-50,000 ₪ כל אחד

הפרס השני

הפרס השני הינו מכונית. בכל הגרלה 2 מנויים זוכים בטוח בפרס זה.

הגרלת הבונוס החודשית

הגרלת הבונוס החודשית נערכת בכל יום חמישי האחרון בחודש בתום ההגרלה השבועית. בהגרלה זו:

 • 75 מנויים זוכים בטוח בטיסה ונופש זוגי בברצלונה
 • 25 מנויים זוכים בטוח בטיסה ונופש זוגי בניו יורק

סל הפרסים המלא בהגרלות מנוי פיס

בכל הגרלה, מעבר לזוכים בפרסים המובטחים, עשרות אלפי מנויים זוכים במגוון פרסים כספיים של עד 5,000 ₪

רמת הפרסמס' כרטיסים זוכיםשווי הפרססה"כ סכוםמס' משיכותמס' הספרות
פרס ראשון בהגרלה הראשונה בחודש 1 1,500,000 ₪ 1,500,000 ₪ 1 כל 6 הספרות
פרס ראשון בהגרלה השנייה בחודש 3 500,000 ₪ 1,500,000 ₪ 3 כל 6 הספרות
פרס ראשון בהגרלה השלישית בחודש 6 250,000 ₪ 1,500,000 ₪ 6 כל 6 הספרות
פרס ראשון בהגרלה הרביעית בחודש 12 125,000 ₪ 1,500,000 ₪ 12 כל 6 הספרות
פרס ראשון בהגרלה החמישית בחודש 30 50,000 ₪ 1,500,000 ₪ 30 כל 6 הספרות
פרס שני: מכונית 2 150,000 ₪ º 300,000 ₪ º 2 כל 6 הספרות
פרס שלישי 15 10,000 ₪ 150,000 ₪ 15 כל 6 הספרות
פרס רביעי 36* 5,000 ₪ 180,000 ₪ 6 5 סופיות
פרס חמישי 120* 1,000 ₪ 120,000 ₪ 2 4 סופיות
פרס שישי 1,200* 100 ₪ 120,000 ₪ 2 3 סופיות
פרס שביעי 31,320* 60 ₪ 1,879,200 ₪ 54 3 סופיות
הגרלת הבונוס החודשית 75 טיסה ונופש זוגי בברצלונה 75 כל 6 הספרות
25 טיסה ונופש זוגי בניו יורק 25 כל 6 הספרות

* הערכה סטטיסטית.
º הפרס השני, מכונית - עלות בקרוב (כולל גילום).

הצטרפו עכשיו למנוי פיס עוד על פרס חופשה בברצלונה עוד על פרס חופשה בניו יורק

מכונית הפרס

מכונית מדגם PEUGEOT 208
פרטים נוספים באתר הייבואן הרשמי

התמונה להמחשה בלבד.  דגם המכונית משתנה מעת לעת. ט.ל.ח

איזה מזל יש למנוי הפיס?

עשרות מנויים נהנים מדי חודש מפרסים יקרי ערך בשיטת "הזכייה המובטחת".

52 מנויים זוכים מדי חודש בסכומים שבין
50,000 ₪ ועד 1,500,000 ₪.

10 מנויים זוכים מדי חודש ב:
מכונית

75 מנויים זוכים מדי חודש ב:
10,000 ₪

75 מנויים זוכים מדי חודש ב:
חופשה ונופש זוגי בברצלונה.

25 מנויים זוכים מדי חודש ב:
חופשה ונופש זוגי בניו יורק