תוצאות הגרלת מנוי פיס מס' 32/2020

מיום חמישי 9 ביולי 2020
3 מנויי פיס זוכים בפרס הראשון בסך 500,000 ₪.
2 מנויי פיס זוכים בפרס השני - מכונית.
15 מנויי פיס זוכים בפרס השלישי - 10,000 ₪.
עשרות אלפי מנויים נוספים זוכים במגוון פרסים כספיים של עד 5,000 ₪.

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס ראשון

500,000 ₪
 1. 097558
 2. 232021
 3. 262428

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס שני

פיג'ו 208 אקטיב
 1. 248808
 2. 924073

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס שלישי

10,000 ₪
 1. 000417
 2. 014627
 3. 063893
 4. 068632
 5. 076596
 6. 120370
 7. 160883
 8. 201553
 9. 281685
 10. 432897
 11. 459873
 12. 583759
 13. 625907
 14. 798131
 15. 806455

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס רביעי

5,000 ₪
 1. #15810
 2. #38729
 3. #39281
 4. #46597
 5. #47943
 6. #62122

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס חמישי

1,000 ₪
 1. ##0955
 2. ##4145

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שישי

100 ₪
 1. ###272
 2. ###369

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שביעי

60 ₪
 1. ###014
 2. ###029
 3. ###037
 4. ###048
 5. ###092
 6. ###095
 7. ###097
 8. ###154
 9. ###157
 10. ###184
 11. ###201
 12. ###211
 13. ###221
 14. ###223
 15. ###252
 16. ###285
 17. ###298
 18. ###316
 19. ###319
 20. ###326
 21. ###357
 22. ###386
 23. ###426
 24. ###450
 25. ###463
 26. ###466
 27. ###496
 28. ###510
 29. ###512
 30. ###550
 31. ###554
 32. ###555
 33. ###562
 34. ###571
 35. ###582
 36. ###585
 37. ###592
 38. ###607
 39. ###629
 40. ###638
 41. ###692
 42. ###693
 43. ###721
 44. ###772
 45. ###810
 46. ###836
 47. ###855
 48. ###875
 49. ###881
 50. ###903
 51. ###927
 52. ###944
 53. ###974
 54. ###993

 • תנאי ההשתתפות בהגרלות מנוי הפיס, הם אך ורק אלה הקבועים בתכנית ההגרלה "מנוי פיס" 2016, לרבות נספחיה ותיקוניה האחרים, שיפורסמו ברבים מזמן לזמן, לרבות לתיקון תכנית ההגרלה שפורסמה ביום 13/9/2017.
 • תוצאות ההגרלה המחייבות הן אלו שנרשמו בדוח תוצאות ההגרלה הממוחשב המאושר.
 • בהגרלות מנוי פיס ניתן לזכות בפרס מרבי אשר נע בין 50,000 ₪ עד 1.5 מיליון ₪. סכום הפרס משתנה מהגרלה להגרלה.