תוצאות הגרלת מנוי פיס מס' 56/2019

מיום חמישי 5 בדצמבר 2019
מנוי פיס אחד זוכה בפרס הראשון בסך 1,500,000 ₪.
2 מנויי פיס זוכים בפרס השני - מכונית.
15 מנויי פיס זוכים בפרס השלישי - 10,000 ₪.
עשרות אלפי מנויים נוספים זוכים במגוון פרסים כספיים של עד 5,000 ₪.

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס ראשון

1,500,000 ₪
 1. 131973

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס שני

פיג'ו 208 אקטיב
 1. 280775
 2. 503344

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס שלישי

10,000 ₪
 1. 044533
 2. 089387
 3. 093494
 4. 181992
 5. 209865
 6. 253356
 7. 444289
 8. 525253
 9. 545639
 10. 545826
 11. 566990
 12. 770165
 13. 844628
 14. 942386
 15. 980433

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס רביעי

5,000 ₪
 1. #06691
 2. #14836
 3. #36047
 4. #41632
 5. #62961
 6. #96701

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס חמישי

1,000 ₪
 1. ##2076
 2. ##5564

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שישי

100 ₪
 1. ###110
 2. ###232

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שביעי

60 ₪
 1. ###000
 2. ###023
 3. ###078
 4. ###089
 5. ###094
 6. ###128
 7. ###136
 8. ###150
 9. ###158
 10. ###159
 11. ###173
 12. ###187
 13. ###209
 14. ###224
 15. ###241
 16. ###266
 17. ###283
 18. ###297
 19. ###319
 20. ###330
 21. ###381
 22. ###436
 23. ###440
 24. ###441
 25. ###443
 26. ###459
 27. ###487
 28. ###500
 29. ###532
 30. ###578
 31. ###584
 32. ###586
 33. ###595
 34. ###606
 35. ###613
 36. ###623
 37. ###624
 38. ###625
 39. ###639
 40. ###691
 41. ###711
 42. ###714
 43. ###730
 44. ###762
 45. ###781
 46. ###855
 47. ###897
 48. ###909
 49. ###926
 50. ###931
 51. ###935
 52. ###938
 53. ###980
 54. ###998

ימים
שעות
דקות
בשעה
בירור זכייה
 • תנאי ההשתתפות בהגרלות מנוי הפיס, הם אך ורק אלה הקבועים בתכנית ההגרלה "מנוי פיס" 2016, לרבות נספחיה ותיקוניה האחרים, שיפורסמו ברבים מזמן לזמן, לרבות לתיקון תכנית ההגרלה שפורסמה ביום 13/9/2017.
 • תוצאות ההגרלה המחייבות הן אלו שנרשמו בדוח תוצאות ההגרלה הממוחשב המאושר.
 • בהגרלות מנוי פיס ניתן לזכות בפרס מרבי אשר נע בין 50,000 ₪ עד 1.5 מיליון ₪. סכום הפרס משתנה מהגרלה להגרלה.