תוצאות הגרלת מנוי פיס מס' 13/2019

מיום חמישי 21 במרץ 2019
6 מנויי פיס זוכים בפרס הראשון בסך 250,000 ₪.
2 מנויי פיס זוכים בפרס השני - מכונית.
15 מנויי פיס זוכים בפרס השלישי - 10,000 ₪.
עשרות אלפי מנויים נוספים זוכים במגוון פרסים כספיים של עד 5,000 ₪.

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס ראשון

250,000 ₪
 1. 024562
 2. 147706
 3. 468859
 4. 640827
 5. 749125
 6. 840352

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס שני

פיג'ו 208 אקטיב
 1. 257891
 2. 471025

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס שלישי

10,000 ₪
 1. 039721
 2. 101757
 3. 119071
 4. 124974
 5. 209355
 6. 252367
 7. 262699
 8. 334102
 9. 335715
 10. 494557
 11. 499529
 12. 625341
 13. 748527
 14. 754073
 15. 854751

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס רביעי

5,000 ₪
 1. #10963
 2. #18539
 3. #51476
 4. #58492
 5. #68425
 6. #84561

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס חמישי

1,000 ₪
 1. ##3367
 2. ##4345

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שישי

100 ₪
 1. ###435
 2. ###694

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שביעי

50 ₪
 1. ###162
 2. ###211
 3. ###220
 4. ###233
 5. ###243
 6. ###886

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שמיני

25 ₪
 1. ####18
 2. ####24

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס תשיעי

11 ₪
 1. #####4
 2. #####7

ימים
שעות
דקות
בשעה
בירור זכייה
יש לכם מנוי פיס? רוצים לקבל עדכונים על ההטבות השוות?
 • תנאי ההשתתפות בהגרלות מנוי הפיס, הם אך ורק אלה הקבועים בתכנית ההגרלה "מנוי פיס" 2016, לרבות נספחיה ותיקוניה האחרים, שיפורסמו ברבים מזמן לזמן, לרבות לתיקון תכנית ההגרלה שפורסמה ביום 13/9/2017.
 • תוצאות ההגרלה המחייבות הן אלו שנרשמו בדוח תוצאות ההגרלה הממוחשב המאושר.
 • בהגרלות מנוי פיס ניתן לזכות בפרס מרבי אשר נע בין 50,000 ₪ עד 1.5 מיליון ₪. סכום הפרס משתנה מהגרלה להגרלה.