תוצאות הגרלת מנוי פיס מס' 37/2019

מיום חמישי 15 באוגוסט 2019
4 מנויי פיס זוכים בפרס הראשון בסך 100,000 ₪ לשנה למשך 10 שנים.

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס ראשון

100,000 שקלים לשנה למשך 10 שנים
  1. 030206
  2. 547424
  3. 593610
  4. 966155

ימים
שעות
דקות
בשעה
בירור זכייה
  • תנאי ההשתתפות בהגרלות מנוי הפיס, הם אך ורק אלה הקבועים בתכנית ההגרלה "מנוי פיס" 2016, לרבות נספחיה ותיקוניה האחרים, שיפורסמו ברבים מזמן לזמן, לרבות לתיקון תכנית ההגרלה שפורסמה ביום 13/9/2017.
  • תוצאות ההגרלה המחייבות הן אלו שנרשמו בדוח תוצאות ההגרלה הממוחשב המאושר.
  • בהגרלות מנוי פיס ניתן לזכות בפרס מרבי אשר נע בין 50,000 ₪ עד 1.5 מיליון ₪. סכום הפרס משתנה מהגרלה להגרלה.