תוצאות הגרלת מנוי פיס מס' 23/2019

מיום חמישי 16 במאי 2019
6 מנויי פיס זוכים בפרס הראשון בסך 250,000 ₪.
2 מנויי פיס זוכים בפרס השני - מכונית.
15 מנויי פיס זוכים בפרס השלישי - 10,000 ₪.
עשרות אלפי מנויים נוספים זוכים במגוון פרסים כספיים של עד 5,000 ₪.

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס ראשון

250,000 ₪
 1. 029164
 2. 054644
 3. 274318
 4. 325054
 5. 663938
 6. 874843

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס שני

פיג'ו 208 אקטיב
 1. 498953
 2. 577493

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס שלישי

10,000 ₪
 1. 006651
 2. 092645
 3. 127037
 4. 181942
 5. 182123
 6. 304067
 7. 382689
 8. 500127
 9. 508413
 10. 534140
 11. 582990
 12. 616143
 13. 708314
 14. 756923
 15. 880668

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס רביעי

5,000 ₪
 1. #09888
 2. #29992
 3. #34614
 4. #34622
 5. #68580
 6. #89733

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס חמישי

1,000 ₪
 1. ##0347
 2. ##2199

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שישי

100 ₪
 1. ###249
 2. ###431

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שביעי

50 ₪
 1. ###234
 2. ###250
 3. ###330
 4. ###422
 5. ###576
 6. ###973

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שמיני

25 ₪
 1. ####14
 2. ####47

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס תשיעי

11 ₪
 1. #####0
 2. #####9

ימים
שעות
דקות
בשעה
בירור זכייה
יש לכם מנוי פיס? רוצים לקבל עדכונים על ההטבות השוות?
 • תנאי ההשתתפות בהגרלות מנוי הפיס, הם אך ורק אלה הקבועים בתכנית ההגרלה "מנוי פיס" 2016, לרבות נספחיה ותיקוניה האחרים, שיפורסמו ברבים מזמן לזמן, לרבות לתיקון תכנית ההגרלה שפורסמה ביום 13/9/2017.
 • תוצאות ההגרלה המחייבות הן אלו שנרשמו בדוח תוצאות ההגרלה הממוחשב המאושר.
 • בהגרלות מנוי פיס ניתן לזכות בפרס מרבי אשר נע בין 50,000 ₪ עד 1.5 מיליון ₪. סכום הפרס משתנה מהגרלה להגרלה.