תוצאות הגרלת מנוי פיס מס' 43/2019

מיום חמישי 19 בספטמבר 2019
6 מנויי פיס זוכים בפרס הראשון בסך 250,000 ₪.
2 מנויי פיס זוכים בפרס השני - מכונית.
15 מנויי פיס זוכים בפרס השלישי - 10,000 ₪.
עשרות אלפי מנויים נוספים זוכים במגוון פרסים כספיים של עד 5,000 ₪.

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס ראשון

250,000 ₪
 1. 261567
 2. 312717
 3. 414638
 4. 581875
 5. 764739
 6. 966108

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס שני

פיג'ו 208 אקטיב
 1. 322468
 2. 556290

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס שלישי

10,000 ₪
 1. 004655
 2. 104117
 3. 253795
 4. 313022
 5. 358966
 6. 362750
 7. 376268
 8. 429877
 9. 442891
 10. 484537
 11. 548374
 12. 582024
 13. 652760
 14. 699089
 15. 874062

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס רביעי

5,000 ₪
 1. #01125
 2. #40673
 3. #50353
 4. #59773
 5. #63478
 6. #73653

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס חמישי

1,000 ₪
 1. ##1334
 2. ##5323

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שישי

100 ₪
 1. ###108
 2. ###832

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שביעי

60 ₪
 1. ###004
 2. ###013
 3. ###030
 4. ###040
 5. ###046
 6. ###050
 7. ###069
 8. ###125
 9. ###175
 10. ###189
 11. ###213
 12. ###220
 13. ###241
 14. ###268
 15. ###302
 16. ###305
 17. ###324
 18. ###325
 19. ###328
 20. ###350
 21. ###352
 22. ###362
 23. ###392
 24. ###430
 25. ###444
 26. ###453
 27. ###471
 28. ###489
 29. ###533
 30. ###553
 31. ###565
 32. ###567
 33. ###592
 34. ###620
 35. ###648
 36. ###670
 37. ###683
 38. ###686
 39. ###703
 40. ###736
 41. ###772
 42. ###783
 43. ###785
 44. ###791
 45. ###825
 46. ###835
 47. ###839
 48. ###845
 49. ###882
 50. ###883
 51. ###898
 52. ###904
 53. ###908
 54. ###982

ימים
שעות
דקות
בשעה
בירור זכייה
 • תנאי ההשתתפות בהגרלות מנוי הפיס, הם אך ורק אלה הקבועים בתכנית ההגרלה "מנוי פיס" 2016, לרבות נספחיה ותיקוניה האחרים, שיפורסמו ברבים מזמן לזמן, לרבות לתיקון תכנית ההגרלה שפורסמה ביום 13/9/2017.
 • תוצאות ההגרלה המחייבות הן אלו שנרשמו בדוח תוצאות ההגרלה הממוחשב המאושר.
 • בהגרלות מנוי פיס ניתן לזכות בפרס מרבי אשר נע בין 50,000 ₪ עד 1.5 מיליון ₪. סכום הפרס משתנה מהגרלה להגרלה.