תוצאות הגרלת מנוי פיס מס' 16/2020

מיום חמישי 2 באפריל 2020
מנוי פיס אחד זוכה בפרס הראשון בסך 1,500,000 ₪.
2 מנויי פיס זוכים בפרס השני - מכונית.
15 מנויי פיס זוכים בפרס השלישי - 10,000 ₪.
עשרות אלפי מנויים נוספים זוכים במגוון פרסים כספיים של עד 5,000 ₪.

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס ראשון

1,500,000 ₪
 1. 263764

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס שני

פיג'ו 208 אקטיב
 1. 148218
 2. 719516

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס שלישי

10,000 ₪
 1. 034905
 2. 186037
 3. 198104
 4. 328387
 5. 360967
 6. 361327
 7. 365471
 8. 502710
 9. 518710
 10. 536739
 11. 611436
 12. 688902
 13. 768457
 14. 902547
 15. 904906

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס רביעי

5,000 ₪
 1. #38397
 2. #49138
 3. #53940
 4. #57519
 5. #60408
 6. #68204

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס חמישי

1,000 ₪
 1. ##2070
 2. ##4960

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שישי

100 ₪
 1. ###307
 2. ###791

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שביעי

60 ₪
 1. ###001
 2. ###094
 3. ###097
 4. ###112
 5. ###133
 6. ###142
 7. ###143
 8. ###150
 9. ###157
 10. ###168
 11. ###223
 12. ###235
 13. ###241
 14. ###282
 15. ###284
 16. ###306
 17. ###319
 18. ###333
 19. ###362
 20. ###376
 21. ###386
 22. ###402
 23. ###418
 24. ###420
 25. ###437
 26. ###441
 27. ###446
 28. ###509
 29. ###542
 30. ###561
 31. ###582
 32. ###606
 33. ###660
 34. ###673
 35. ###709
 36. ###730
 37. ###748
 38. ###762
 39. ###791
 40. ###800
 41. ###803
 42. ###804
 43. ###809
 44. ###829
 45. ###862
 46. ###881
 47. ###896
 48. ###899
 49. ###914
 50. ###930
 51. ###940
 52. ###953
 53. ###970
 54. ###985

 • תנאי ההשתתפות בהגרלות מנוי הפיס, הם אך ורק אלה הקבועים בתכנית ההגרלה "מנוי פיס" 2016, לרבות נספחיה ותיקוניה האחרים, שיפורסמו ברבים מזמן לזמן, לרבות לתיקון תכנית ההגרלה שפורסמה ביום 13/9/2017.
 • תוצאות ההגרלה המחייבות הן אלו שנרשמו בדוח תוצאות ההגרלה הממוחשב המאושר.
 • בהגרלות מנוי פיס ניתן לזכות בפרס מרבי אשר נע בין 50,000 ₪ עד 1.5 מיליון ₪. סכום הפרס משתנה מהגרלה להגרלה.