תוצאות הגרלת מנוי פיס מס' 52/2019

מיום חמישי 14 בנובמבר 2019
3 מנויי פיס זוכים בפרס הראשון בסך 500,000 ₪.
2 מנויי פיס זוכים בפרס השני - מכונית.
15 מנויי פיס זוכים בפרס השלישי - 10,000 ₪.
עשרות אלפי מנויים נוספים זוכים במגוון פרסים כספיים של עד 5,000 ₪.

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס ראשון

500,000 ₪
 1. 362710
 2. 389386
 3. 446970

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס שני

פיג'ו 208 אקטיב
 1. 711107
 2. 733570

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס שלישי

10,000 ₪
 1. 032468
 2. 167310
 3. 234997
 4. 235779
 5. 341278
 6. 343523
 7. 429241
 8. 432705
 9. 507680
 10. 620834
 11. 625845
 12. 730807
 13. 982867
 14. 990095
 15. 997387

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס רביעי

5,000 ₪
 1. #09202
 2. #09883
 3. #51433
 4. #70965
 5. #78812
 6. #86097

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס חמישי

1,000 ₪
 1. ##2786
 2. ##4219

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שישי

100 ₪
 1. ###223
 2. ###459

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שביעי

60 ₪
 1. ###006
 2. ###011
 3. ###034
 4. ###064
 5. ###078
 6. ###093
 7. ###101
 8. ###107
 9. ###113
 10. ###122
 11. ###134
 12. ###149
 13. ###186
 14. ###206
 15. ###209
 16. ###220
 17. ###225
 18. ###243
 19. ###298
 20. ###314
 21. ###319
 22. ###329
 23. ###375
 24. ###383
 25. ###393
 26. ###463
 27. ###475
 28. ###490
 29. ###520
 30. ###536
 31. ###563
 32. ###578
 33. ###594
 34. ###659
 35. ###682
 36. ###694
 37. ###703
 38. ###728
 39. ###739
 40. ###754
 41. ###759
 42. ###781
 43. ###782
 44. ###788
 45. ###794
 46. ###799
 47. ###808
 48. ###836
 49. ###849
 50. ###880
 51. ###898
 52. ###913
 53. ###968
 54. ###980

ימים
שעות
דקות
בשעה
בירור זכייה
 • תנאי ההשתתפות בהגרלות מנוי הפיס, הם אך ורק אלה הקבועים בתכנית ההגרלה "מנוי פיס" 2016, לרבות נספחיה ותיקוניה האחרים, שיפורסמו ברבים מזמן לזמן, לרבות לתיקון תכנית ההגרלה שפורסמה ביום 13/9/2017.
 • תוצאות ההגרלה המחייבות הן אלו שנרשמו בדוח תוצאות ההגרלה הממוחשב המאושר.
 • בהגרלות מנוי פיס ניתן לזכות בפרס מרבי אשר נע בין 50,000 ₪ עד 1.5 מיליון ₪. סכום הפרס משתנה מהגרלה להגרלה.