תוצאות הגרלת מנוי פיס מס' 47/2019

מיום חמישי 10 באוקטובר 2019
3 מנויי פיס זוכים בפרס הראשון בסך 500,000 ₪.
2 מנויי פיס זוכים בפרס השני - מכונית.
15 מנויי פיס זוכים בפרס השלישי - 10,000 ₪.
עשרות אלפי מנויים נוספים זוכים במגוון פרסים כספיים של עד 5,000 ₪.

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס ראשון

500,000 ₪
 1. 165943
 2. 574690
 3. 623484

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס שני

פיג'ו 208 אקטיב
 1. 538972
 2. 780833

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס שלישי

10,000 ₪
 1. 014879
 2. 054950
 3. 079930
 4. 096643
 5. 108155
 6. 128649
 7. 253467
 8. 258752
 9. 267102
 10. 318824
 11. 374226
 12. 385422
 13. 590711
 14. 640125
 15. 958961

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס רביעי

5,000 ₪
 1. #05644
 2. #35366
 3. #54119
 4. #54656
 5. #59223
 6. #93602

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס חמישי

1,000 ₪
 1. ##1495
 2. ##3437

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שישי

100 ₪
 1. ###200
 2. ###464

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שביעי

60 ₪
 1. ###018
 2. ###046
 3. ###062
 4. ###072
 5. ###095
 6. ###128
 7. ###149
 8. ###154
 9. ###169
 10. ###173
 11. ###186
 12. ###191
 13. ###194
 14. ###219
 15. ###237
 16. ###251
 17. ###257
 18. ###282
 19. ###294
 20. ###328
 21. ###345
 22. ###430
 23. ###435
 24. ###443
 25. ###455
 26. ###475
 27. ###479
 28. ###481
 29. ###528
 30. ###537
 31. ###555
 32. ###563
 33. ###592
 34. ###651
 35. ###660
 36. ###664
 37. ###673
 38. ###704
 39. ###711
 40. ###732
 41. ###737
 42. ###757
 43. ###799
 44. ###804
 45. ###807
 46. ###816
 47. ###841
 48. ###849
 49. ###858
 50. ###873
 51. ###894
 52. ###914
 53. ###981
 54. ###999

ימים
שעות
דקות
בשעה
בירור זכייה
 • תנאי ההשתתפות בהגרלות מנוי הפיס, הם אך ורק אלה הקבועים בתכנית ההגרלה "מנוי פיס" 2016, לרבות נספחיה ותיקוניה האחרים, שיפורסמו ברבים מזמן לזמן, לרבות לתיקון תכנית ההגרלה שפורסמה ביום 13/9/2017.
 • תוצאות ההגרלה המחייבות הן אלו שנרשמו בדוח תוצאות ההגרלה הממוחשב המאושר.
 • בהגרלות מנוי פיס ניתן לזכות בפרס מרבי אשר נע בין 50,000 ₪ עד 1.5 מיליון ₪. סכום הפרס משתנה מהגרלה להגרלה.