יש מזל במנוי פיס - זכיות 2016

אלו מנויים זוכים יותר - הגברים או הנשים? מאיזה אזור מגיע המנוי שזכה לאחר שלושה חודשים בלבד? מפעל הפיס מסכם את שנת 2016 ב"מנוי פיס"

בסיכום שנת 2016 ב"מנוי פיס" של מפעל הפיס, עלה כי גילו של הזוכה המבוגר ביותר שגרף את הפרס הגדול, מיליון וחצי שקלים עמד על 82.

זוכה מהדרום בן 67, בעל מנוי פיס 31 שנים, מחזיק בוותק הגדול ביותר למנוי שזכה בפרס של מיליון וחצי שקלים בשנת 2016. לעומת זאת, זוכה בן 26 מהצפון הוא עם הוותק הנמוך ביותר לאחר שזכה במיליון וחצי שקלים - שלושה חודשים בלבד לאחר ההצטרפות כמנוי. חמישה מהזוכים בפרס הגדול הם מאזור הדרום, ארבעה מהמרכז ושלושה מאזור הצפון. בפילוג לפי מין 12 הזוכים בפרס הגדול הם שמונה גברים וארבע נשים.

120 מנויים זכו במכונית משפחתית במהלך שנת 2016. ארבעה מהם זכו חודש בלבד לאחר שרכשו כרטיס מנוי. בפילוג לפי אזורים - 11 מהזוכים במכונית משפחתית הם מאזור הדרום, 33 מאזור הצפון ו-76 זוכים הם מאזור המרכז.

36 מנויי פיס זכו בשנת 2016 בפרס של 500 אלף שקלים. שישה מהם זכו פחות משנה לאחר ההצטרפות כמנויים למפעל הפיס ושמונה זכו לאחר שברשותם מנוי פיס למעלה מ-20 שנה. גילו של הזוכה הצעיר ביותר שזכה ב-500 אלף שקלים הוא 32 וגילו של הזוכה המבוגר ביותר שזכה בסכום זהה עומד על 81.

ב"מנוי פיס", 52 מנויים זוכים בטוח מידי חודש בסכומים שבין 50 אלף שקלים למיליון וחצי שקלים. בכל הגרלה יש זוכים בטוחים, כך שהפרסים הראשונים מחולקים במלואם בכל הגרלה ולא עוברים להגרלה הבאה. בכל שנה מאות מנויי פיס זוכים בוודאות במגוון פרסים החל מחופשות זוגיות, דרך מכוניות חדשות ועד מיליון וחצי שקלים. בכל חודש, 75 מנויים זוכים בטוח בחופשה זוגית לברצלונה, 10 מנויים זוכים בטוח במכונית חדשה, ו- 127 מנויים זוכים בטוח בפרסים הנעים בין 10,000 ₪ ל – 1.5 מיליון ₪.