דבר המנכ"ל

מפעל הפיס הוא מפעל חברתי התורם באופן שיטתי ומושכל תרומה משמעותית לחברה הישראלית. בשל החשיבות והמשמעות החברתית, מלווה את המנהלים והעובדים בארגון תחושת שליחות המהווה את הרוח הנושבת במפרשי העשייה.

הדומיננטיות והמרכזיות של מפעל הפיס מעמידה אותנו במקום שאליו נשואות עיניים רבות, הן ציבוריות והן שלטוניות, מכאן מחויבותנו ואחריותנו לפעול בשקיפות מרבית.

כברת דרך ארוכה עבר מפעל הפיס מיום היווסדו, בחודש אוגוסט של שנת 1951, ודרך ארוכה ומאתגרת עוד נכונה לו. פני החברה הדינמיים, הטכנולוגיה המתפתחת בקצב מואץ, צרכי הציבור המשתנים - כל אלו מחייבים את עובדי ומנהלי מפעל הפיס להיות קשובים, ערניים, עדכניים ויצירתיים בגיבוש והעמדת מענה הולם לצרכי הציבור והשלטון המקומי והמרכזי. 

מפעל הפיס הקים, בעשור האחרון, למעלה מ- 1,500 מבני פיס לשירות הקהילה, בשטח כולל של מעל 1,500,000 מ"ר המשמשים כאכסניות לפעילות חינוך, ספורט והעשרה תרבותית לכלל מגזרי האוכלוסייה.

נפלה לידי ולידי המנהלים והעובדים במפעל הפיס זכות גדולה שליבתה שירות ותרומה לחברה הישראלית. יש בביצוע נכון של תפקידנו, ובשיתוף פעולה יעיל עם הרשויות המקומיות, בכדי להשפיע במישרין על איכויות החיים של יחידים וכלל קהילות ישראל.

בברכת הצלחה
למען חברה ישראלית איתנה ומאוזנת

עמרי לוטן
מנכ"ל מפעל הפיס

עמרי לוטן, מנכ"ל מפעל הפיס