BIG

מחיר
75
פרס ראשון
600,000
מספר כרטיסים בסדרה
500,000
סיכויי הזכיה
סיכויי הזכיה
בפרס הראשון במשחק זה הינם
250,000
1:
סיכויי הזכיה
בפרס השני במשחק זה הינם
100,000
1:
סיכויי הזכיה
בפרס כלשהו במשחק זה הינם
3.95
1:
סיכויי הזכייה הנ"ל נכונים ליום תחילת הפצת הסדרה
הוראות המשחק
 • בכל כרטיס  20 משחקונים - כל שורה אופקית היא משחקון. 
 • בכל משחקון גרדו את המשבצת "שלך" ואת משבצת "היריב" וחישפו את הסמל המודפס מתחת לכל אחת מהן, וכן גרדו את משבצת ה"פרס" לחשיפת הפרס האופציונאלי בהתאם לתנאי המשחק. 
 • אם באותו משחקון נמצא לאחר הגירוד שהסמל "שלך" גדול בממדיו יותר מהסמל של "היריב" – זכיתם ב"פרס" הרשום באותו משחקון.
סכום הפרס
מספר הכרטיסים הזוכים בפרס זה
 1. סכום הפרס
  75
  מספר הכרטיסים הזוכים בפרס זה
  50,000
 2. סכום הפרס
  150
  מספר הכרטיסים הזוכים בפרס זה
  35,000
 3. סכום הפרס
  200
  מספר הכרטיסים הזוכים בפרס זה
  25,000
 4. סכום הפרס
  350
  מספר הכרטיסים הזוכים בפרס זה
  8,000
 5. סכום הפרס
  750
  מספר הכרטיסים הזוכים בפרס זה
  7,500
 6. סכום הפרס
  1,500
  מספר הכרטיסים הזוכים בפרס זה
  1,000
 7. סכום הפרס
  3,000
  מספר הכרטיסים הזוכים בפרס זה
  50
 8. סכום הפרס
  7,500
  מספר הכרטיסים הזוכים בפרס זה
  20
 9. סכום הפרס
  15,000
  מספר הכרטיסים הזוכים בפרס זה
  5
 10. סכום הפרס
  600,000
  מספר הכרטיסים הזוכים בפרס זה
  2
סה"כ
סה"כ
126,577
 • בהגרלות החישגד ניתן לזכות בפרס מרבי אשר נע בין 5,000 ₪ ל-1 מיליון ₪, בהתאם לסדרה.
 • הכרטיס עשוי להימכר לך גם לאחר שהפרס/ים הראשון/ים שולם/מו
 • המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנה.
 • אזהרה: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים קובע, כי הימורים עלולים להיות ממכרים. ניתן ליצור קשר עם מוקד הרווחה למידע וסיוע של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים שמספרו 118 (שיחה חינם) 24 שעות ביממה.
 • הזכייה תלויה במזל בלבד, ואינה קשורה לידע, ניסיון, יכולת או ריבוי משחקים