21 BlackJack

מחיר
20
פרס ראשון
250,000
מספר כרטיסים בסדרה
4,000,000
סיכויי הזכיה
סיכויי הזכיה
בפרס הראשון במשחק זה הינם
1,000,000
1:
סיכויי הזכיה
בפרס השני במשחק זה הינם
200,000
1:
סיכויי הזכיה
בפרס כלשהו במשחק זה הינם
4.19
1:
סיכויי הזכייה הנ"ל נכונים ליום תחילת הפצת הסדרה
הוראות המשחק
 • בכל כרטיס ישנם 5 משחקונים.
 • חשפו את קלפי הבית ואת הקלפים שלכם. השוו כל זוג קלפים שלכם, לזוג קלפי הבית.
 • סיכום שני הקלפים שלכם עולה על סיכום שני קלפי הבית? זכיתם בפרס המודפס מתחת לאותו משחקון.
   

הקלפים מסומנים באחד מהערכים הבאים:

 • קלפים 2 עד 10 ערכם בנקודות כמספר הקלף.
 • נסיך ערכו בנקודות = 10
 • מלכה ערכה בנקודות = 10
 • מלך ערכו בנקודות = 10
 • אס ערכו בנקודות = 11
סכום הפרס
מספר הכרטיסים הזוכים בפרס זה
 1. סכום הפרס
  20
  מספר הכרטיסים הזוכים בפרס זה
  416,000
 2. סכום הפרס
  30
  מספר הכרטיסים הזוכים בפרס זה
  168,000
 3. סכום הפרס
  50
  מספר הכרטיסים הזוכים בפרס זה
  204,000
 4. סכום הפרס
  100
  מספר הכרטיסים הזוכים בפרס זה
  100,000
 5. סכום הפרס
  200
  מספר הכרטיסים הזוכים בפרס זה
  60,000
 6. סכום הפרס
  500
  מספר הכרטיסים הזוכים בפרס זה
  6,400
 7. סכום הפרס
  1,000
  מספר הכרטיסים הזוכים בפרס זה
  840
 8. סכום הפרס
  2,000
  מספר הכרטיסים הזוכים בפרס זה
  200
 9. סכום הפרס
  10,000
  מספר הכרטיסים הזוכים בפרס זה
  20
 10. סכום הפרס
  250,000
  מספר הכרטיסים הזוכים בפרס זה
  4
סה"כ
סה"כ
955,464
 • בהגרלות החישגד ניתן לזכות בפרס מרבי אשר נע בין 5,000 ₪ ל-1 מיליון ₪, בהתאם לסדרה.
 • הכרטיס עשוי להימכר לך גם לאחר שהפרס/ים הראשון/ים שולם/מו
 • המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנה.
 • אזהרה: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים קובע, כי הימורים עלולים להיות ממכרים. ניתן ליצור קשר עם מוקד הרווחה למידע וסיוע של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים שמספרו 118 (שיחה חינם) 24 שעות ביממה.
 • הזכייה תלויה במזל בלבד, ואינה קשורה לידע, ניסיון, יכולת או ריבוי משחקים