הודעה חשובה למשתתפי הגרלת צ'אנס ו-123

עדכון מיום: 23/4/2020
הקושי הטכני במותגים צ'אנס ו-123 טופלו ואנו מחדשים את כל ההגרלות והמכירות כסדרן. ניתן לפדות זכיות לכל הטפסים שנרכשו אתמול.


נוסח ההודעה המקורית:

בשל קושי טכני, הגרלת צ'אנס מס' 41321 שתוכנה להתקיים ביום רביעי, ה-22/04/2020 בשעה 10:00, התקיימה בשעה 13:00. תוצאות ההגרלה, כפי שנחתם בפרוטוקול הקובע וששודרו ע"י מפעל הפיס, הינן תוצאות רשמיות וקובעות.

למרות קיום ההגרלה הנ"ל, קיים עדיין קושי טכני הנמצא בבדיקה ובהליכי תיקון. לפיכך בשלב זה ועד לפתרון, לא ניתן לבצע פעולות, הקשורות למוצר הצ'אנס ולמוצר ה- 123 לרבות רכישת כרטיסי הגרלה, ביצוע הגרלות ופדיון זכיות.

הציבור נדרש לשמור את הטפסים שנרכשו. כל הטפסים שנרכשו עד למועד זה תקפים.

מוצר הלוטו, החישגד, פיס 777 ומנוי פיס ממשיכים להתנהל כסדרם.

נעדכן עם חזרת כלל המוצרים לפעילות מלאה.

הודעות סטטוטוריות
5 ביולי 2020

הודעה לציבור המנויים ב"מנוי פיס" של מפעל הפיס בדבר שינוי מערכת הפרסים בהגרלות בחודש אוגוסט 2020 לפי תכנית ההגרלה ל"מנוי פיס 2016"

שינוי מס' 7
26 באפריל 2020

שינויים במועדי הגרלות בתקופת החגים ומועדי ישראל

מפעל הפיס מודיע בזאת על שינויים במועדי הגרלות בחודשים אפריל-מאי 2020
26 באפריל 2020

הודעה למשתתפי הגרלות מפעל הפיס

בהתאם להחלטת ממשלה על סגר ביום הזיכרון וביום העצמאות, מפעל הפיס מודיע בזאת כי החל מתאריך 27.4.2020 בשעה 16:00 תוקפא זמנית פעילות ההגרלות
21 באפריל 2020

הודעה על חזרת פעילות מפעל הפיס

לאור הודעת משרד הבריאות וממשלת ישראל מיום 19/4/2020 על חזרה הדרגתית של הפעילות במשק, מפעל הפיס מודיע בזאת כי החל מתאריך 22/4/2020 בשעה 08:00 תחזור פעילות המכירות וההגרלות
17 במרץ 2020

הודעה חשובה ללקוחות מפעל הפיס

לאור הודעת משרד הבריאות על צמצום הפעילות במשק, מפעל הפיס מודיע בזאת כי החל מתאריך 17/3/2020 בחצות, תוקפא זמנית פעילות המכירות וההגרלות
לעוד הודעות סטטוטוריות