הודעה חשובה ללקוחות מפעל הפיס

לאור הודעת משרד הבריאות על צמצום הפעילות במשק, מפעל הפיס מודיע בזאת כי החל מתאריך 17/3/2020 בחצות, תוקפא זמנית פעילות המכירות וההגרלות הבאות: לוטו, צ'אנס, פיס 777, 123   וכי לא תתאפשר מכירת כרטיסי חישגד. הגרלת מנוי פיס תתקיים כסדרה.

כרטיסים שנקנו עבור הגרלות עתידיות (רב הגרלתי) יהיו תקפים עם חידוש הפעלת ההגרלות הנ"ל.

משך תקופת הקפאת הפעילות של המפעל, במסגרתה לא ניתן לפדות זכיות, לא ייכלל בחישוב תקופת ההתיישנות לפדיון הזכיות.

ניתן יהיה לפדות זכיות עם חזרת מפעל הפיס לפעילות רגילה. 

ניתן להתעדכן באתר מפעל הפיס בכתובת www.pais.co.il על שינויים נוספים ככל שיהיו ובנוגע לפעילות מפעל הפיס.