הודעה לציבור משתתפי הגרלות הלוטו מס' (20) 3235-3233

מפעל הפיס מודיע בזה, כי בהתאם לסעיף 23, לתכנית "לוטו" 2019 שפורסמה בילקוט הפרסומים מס' 8306 מיום 23/6/19 בעמ' 12160 ("התכנית החדשה") יוגדלו פרסי המשנה (רמות פרס שלוש עד שמונה) בהגרלות הלוטו הבאות:

 1. מספר (20) 3233 שתתקיים במוצ"ש 14/03/2020
  מספר (20) 3234 שתתקיים ביום שלישי 17/03/2020
  מספר (20) 3235 שתתקיים במוצ"ש 21/03/2020
  חלוקת הפרסים בהגרלה הנ"ל תתבצע באופן הבא:
  1. הפרס הראשון בהגרלות אלו יהיה בהתאם לפרס המוכרז בלוטו ובדאבל לוטו ויחולק בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
  2. הפרס השני בהגרלות אלו יהיה בהתאם לפרס המוכרז בלוטו ובדאבל לוטו ויחולק בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
  3. הפרס השלישי בהגרלות אלו - 2.7% (בקירוב) מסכום התקבול הכולל של כל הגרלה ויחולק בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
  4. הפרס הרביעי בהגרלות אלו - 2.4% (בקירוב) מסכום התקבול הכולל של כל הגרלה ויחולק בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
  5. הפרס החמישי בהגרלות אלו - 3.21% (בקירוב) מסכום התקבול הכולל של כל הגרלה ויחולק בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
  6. הפרס השישי בהגרלות אלו - 6.45% (בקירוב) מסכום התקבול הכולל של כל הגרלה ויחולק בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
  7. הפרס השביעי בהגרלות אלו - 10.5% (בקירוב) מסכום התקבול הכולל של כל הגרלה ויחולק בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
  8. הפרס השמיני בהגרלות אלו - סך 15 שקלים חדשים לכל זוכה בפרס זה בלוטו או סך 30 שקלים חדשים לכל זוכה בפרס זה בדאבל לוטו.
 2. השינוי כמפורט בסעיף 1 לעיל יישאר בתוקף עד לסיום הגרלת הלוטו מספר 3235/20.

דב קרומר
משנה למנכ"ל