הודעה לציבור משתתפי הגרלת הלוטו מס' (19)3209

מפעל הפיס מודיע בזה, בהתאם לסעיף 23, לתכנית "לוטו" 2019 שפורסמה בילקוט הפרסומים מס' 8306 מיום 23.6.19 בעמ' 12174 ("התכנית החדשה") כי הפרסים בהגרלת הלוטו הבאה מספר (19)3209 שתתקיים ביום שלישי בתאריך 31.12.19 יחולקו בהתאם לתוכנית הגרלת הלוטו כדלקמן:

  1. הפרס הראשון בהגרלה יעמוד על סך של 8 מיליון ₪ בלוטו ועד 16 מיליון ₪ בדאבל לוטו ויחולק בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
  2. הפרס השני בהגרלה יעמוד על סך של 750,000 ₪ בלוטו ועד 1.5 מיליון ₪ בדאבל לוטו, ויחולק בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
  3. הפרס השלישי בהגרלה - 3.6% (בקירוב) מסכום התקבול הכולל בהגרלה ויחולק בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
  4. הפרס הרביעי בהגרלה - 3.2% (בקירוב) מסכום התקבול הכולל בהגרלה ויחולק בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
  5. הפרס החמישי בהגרלה - 4.28% (בקירוב) מסכום התקבול הכולל בהגרלה ויחולק בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
  6. הפרס השישי בהגרלה - 8.6% (בקירוב) מסכום התקבול הכולל בהגרלה ויחולק בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
  7. הפרס השביעי בהגרלה- 14% (בקירוב) מסכום התקבול הכולל בהגרלה ויחולק בין כל הזוכים ברמת פרס זו.
  8. הפרס השמיני- סך 20 ₪ לכל זוכה בפרס זה בלוטו או סך 40 ₪ לכל זוכה בפרס זה בדאבל לוטו.

דב קרומר
משנה למנכ"ל