הוספת הגרלות לוטו בשנת 2020

מפעל הפיס מודיע בזה, לציבור משתתפי הגרלות הלוטו על הוספת 14 הגרלות לוטו נוספות לשנת 2020 בהתאם להיתר לעריכת הגרלות מתאריך 14/02/2017

ההגרלות הנוספות תתקיימנה בימי חמישי בתאריכים הבאים:

 • 16/1/2020
 • 6/2/2020
 • 5/3/2020
 • 7/5/2020
 • 4/6/2020
 • 18/6/2020
 • 2/7/2020
 • 6/8/2020
 • 20/8/2020 (במקום הגרלה שתוכננה להתקיים ב-2/4/2020)
 • 3/9/2020
 • 15/10/2020
 • 5/11/2020
 • 19/11/2020
 • 3/12/2020

 
הגרלות אלו יתקיימו בנוסף להגרלות הלוטו המתקיימות בימי שלישי ובמוצ"ש. כרטיסי השתתפות רב הגרלתיים שנרכשו מבעוד מועד ישתתפו בסדר עוקב בהגרלות הנוספות הנזכרות לעיל.