שינויים במועדי הגרלות בתקופת החגים ומועדי ישראל

מפעל הפיס מודיע בזאת על שינויים במועדי הגרלות בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2019

אירועתאריךיוםמוצרשעת הגרלהמס' הגרלה
ערב ט' באב 10.8.19 מוצ"ש אין הגרלות
לוטו 11.8.19 ראשון לוטו 23:15:00 3163
ערב חג ראש השנה 29.9.19 ראשון צ'אנס 10:00 40385
12:00 40386
14:00 40387
16:00 בוטל
18:00 בוטל
20:00 בוטל
22:00 בוטל 
123 13:05 במקום 21:00 5985
פיס 777 13:30 10065
19:30 בוטל 
ראש השנה 30.9.19 שני אין הגרלות
מוצאי ראש השנה 1.10.19 שלישי צ'אנס 10:00 בוטל
12:00 בוטל
14:00 בוטל
16:00 בוטל
18:00 בוטל
21:30 במקום 20:00 40388
23:30 במקום 22:00 40389
123 22:28 במקום 21:00 5986
פיס 777 13:30 בוטל
22:25 במקום 19:30 10066
לוטו דחיית הגרלת לוטו ליום רביעי ה-2.10.19 בוטל
2.10.19 רביעי לוטו 23:15 3179
ערב יום כיפור 8.10.19 שלישי צ'אנס 10:00 40423
12:00 בוטל
14:00 בוטל
16:00 בוטל
18:00 בוטל
20:00 בוטל
22:00 בוטל
123 11:05 במקום 13:05 5993
פיס 777 11:30 במקום 13:30 10077
לוטו דחיית הגרלת לוטו ליום חמישי ה-10.10.19 בוטל
מוצאי כיפור 9.10.19 רביעי צ'אנס 10:00 בוטל
12:00 בוטל
14:00 בוטל
16:00 בוטל
18:00 בוטל
21:30 במקום 20:00 40424
23:30 במקום 22:00 40425
123 22:28 במקום 21:00 5994
פיס 777 22:25 במקום 19:30 10078
10.10.19 חמישי לוטו 23:15 3182
ערב חג סוכות 13.10.19 ראשון צ'אנס 10:00 40438
12:00 40439
14:00 40440
16:00 בוטל
18:00 בוטל
20:00 בוטל
22:00 בוטל
123 13:05 במקום 21:00 5998
פיס 777 13:30 10083
19:30 בוטל
מוצאי חג סוכות ראשון 14.10.19 שני צ'אנס 10:00 בוטל
12:00 בוטל
14:00 בוטל
16:00 בוטל
18:00 בוטל
21:30 במקום 20:00 40441
23:30 במקום 22:00 40442
123 22:28 במקום 21:00 5999
פיס 777 13:30 בוטל
22:25 במקום 19:30 10084
ערב חג שני סוכות 20.10.19 ראשון צ'אנס 10:00 40469
12:00 40470
14:00 40471
16:00 בוטל
18:00 בוטל
20:00 בוטל
22:00 בוטל
123 13:05 במקום 21:00 6005
פיס 777 13:30 10093
19:30 בוטל
מוצאי חג סוכות שני 21.10.19 שני צ'אנס 10:00 בוטל
12:00 בוטל
14:00 בוטל
16:00 בוטל
18:00 בוטל
21:30 במקום 20:00 40472
23:30 במקום 22:00 40473
123 22:28 במקום 21:00 6006
פיס 777 13:30 בוטל
22:25 במקום 19:30 10094