שינויים במועדי הגרלות בתקופת החגים ומועדי ישראל

מפעל הפיס מודיע בזאת על שינויים במועדי הגרלות בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2019

אירועתאריךיוםמוצרשעת הגרלהמס' הגרלה
ערב ט' באב 10.8.19 מוצ"ש אין הגרלות
לוטו 11.8.19 ראשון לוטו 23:15:00 3163
ערב חג ראש השנה 29.9.19 ראשון צ'אנס 10:00 40385
12:00 40386
14:00 40387
16:00 בוטל
18:00 בוטל
20:00 בוטל
22:00 בוטל 
123 13:05 במקום 21:00 5985
פיס 777 13:30 10065
19:30 בוטל 
ראש השנה 30.9.19 שני אין הגרלות
מוצאי ראש השנה 1.10.19 שלישי צ'אנס 10:00 בוטל
12:00 בוטל
14:00 בוטל
16:00 בוטל
18:00 בוטל
21:30 במקום 20:00 40388
23:30 במקום 22:00 40389
123 22:28 במקום 21:00 5986
פיס 777 13:30 בוטל
22:25 במקום 19:30 10066
לוטו דחיית הגרלת לוטו ליום רביעי ה-2.10.19 בוטל
2.10.19 רביעי לוטו 23:15 3179
ערב יום כיפור 8.10.19 שלישי צ'אנס 10:00 40423
12:00 בוטל
14:00 בוטל
16:00 בוטל
18:00 בוטל
20:00 בוטל
22:00 בוטל
123 11:05 במקום 13:05 5993
פיס 777 11:30 במקום 13:30 10077
לוטו דחיית הגרלת לוטו ליום חמישי ה-10.10.19 בוטל
מוצאי כיפור 9.10.19 רביעי צ'אנס 10:00 בוטל
12:00 בוטל
14:00 בוטל
16:00 בוטל
18:00 בוטל
21:30 במקום 20:00 40424
23:30 במקום 22:00 40425
123 22:28 במקום 21:00 5994
פיס 777 22:25 במקום 19:30 10078
10.10.19 חמישי לוטו 23:15 3182
ערב חג סוכות 13.10.19 ראשון צ'אנס 10:00 40438
12:00 40439
14:00 40440
16:00 בוטל
18:00 בוטל
20:00 בוטל
22:00 בוטל
123 13:05 במקום 21:00 5998
פיס 777 13:30 10083
19:30 בוטל
מוצאי חג סוכות ראשון 14.10.19 שני צ'אנס 10:00 בוטל
12:00 בוטל
14:00 בוטל
16:00 בוטל
18:00 בוטל
21:30 במקום 20:00 40441
23:30 במקום 22:00 40442
123 22:28 במקום 21:00 5999
פיס 777 13:30 בוטל
22:25 במקום 19:30 10084
ערב חג שני סוכות 20.10.19 ראשון צ'אנס 10:00 40469
12:00 40470
14:00 40471
16:00 בוטל
18:00 בוטל
20:00 בוטל
22:00 בוטל
123 13:05 במקום 21:00 6005
פיס 777 13:30 10093
19:30 בוטל
מוצאי חג סוכות שני 21.10.19 שני צ'אנס 10:00 בוטל
12:00 בוטל
14:00 בוטל
16:00 בוטל
18:00 בוטל
21:30 במקום 20:00 40472
23:30 במקום 22:00 40473
123 22:28 במקום 21:00 6006
פיס 777 13:30 בוטל
22:25 במקום 19:30 10094
הודעות סטטוטוריות
1 בינואר 2020

הוספת הגרלות לוטו בשנת 2020

מפעל הפיס מודיע בזה, לציבור משתתפי הגרלות הלוטו על הוספת 14 הגרלות לוטו נוספות לשנת 2020 בהתאם להיתר לעריכת הגרלות
29 בדצמבר 2019

הודעה לציבור משתתפי הגרלת הלוטו מס' (19)3209

מפעל הפיס מודיע בזה, בהתאם לסעיף 23, לתכנית "לוטו" 2019 כי הפרסים בהגרלת הלוטו הבאה מספר (19)3209 שתתקיים ביום שלישי בתאריך 31.12.19 יחולקו בהתאם לתוכנית הגרלת הלוטו כדלקמן
25 בדצמבר 2019

הודעה לציבור משתתפי הגרלות מפעל הפיס

מפעל הפיס מודיע בזאת כי בכל רכישת כרטיסי השתתפות בהגרלות מפעל הפיס שסכום הזכייה האפשרי בהן הינו 15,000 ₪ ומעלה יחולו ההוראות הבאות
25 בדצמבר 2019

הודעה לציבור משתתפי הגרלת הלוטו מס' (19)3208

מפעל הפיס מודיע בזה, בהתאם לסעיף 23, לתכנית "לוטו" 2019 כי הפרסים בהגרלת הלוטו הבאה מספר (19)3208 שתתקיים במוצאי שבת בתאריך 28.12.19 יחולקו בהתאם לתוכנית הגרלת הלוטו כדלקמן
11 בדצמבר 2019

הודעה לציבור משתתפי הגרלות הלוטו מס' (19)3203

מפעל הפיס מודיע בזה, כי מאחר ולא נמצא זוכה בפרס הראשון בלוטו ובדאבל לוטו בהגרלת לוטו מספר- 3202/19 יוגדלו פרסי המשנה (רמות פרס שלוש עד שמונה) בהגרלת הלוטו מספר 3203/19
לעוד הודעות סטטוטוריות