מבקר הפנים של ארגון הלוטו האירופאי: נציג מפעל הפיס רו"ח דב קרומר

באסיפה הכללית של הכנס השנתי של ארגון הלוטרי האירופאי שהתקיימה השבוע באנטוורפן, בלגיה, נבחר בפעם הרביעית ברציפות המשנה למנכ"ל וסמנכ"ל הכספים של מפעל הפיס, רו"ח דב קרומר, לתפקיד מבקר הפנים של ארגון הלוטו האירופאי. במהלך ישיבה זו, הציג רו"ח קרומר את התוצאות הכספיות של הארגון לשנת 2018 ואת ממצאי דו"ח הביקורת שערך בביקורו במשרדי הארגון בלוזן.

הבחירה ברו"ח קרומר, מהווה הצהרת תמיכה והערכה של הנהלת הארגון וחבריו במקצועיות הניהול של מפעל הפיס הישראלי.

ארגון הלוטו האירופאי ה-EL, הוקם לקידום מוצרים, רעיונות, מידע, חקיקה וטכנולוגיה בתחום ההגרלות וההימורים המוסדרים וכולל 70 ארגוני הגרלות ומשחקים חוקיים באירופה. חברי הארגון מחויבים לפעול על פי אמות מידה אתיים כלל אירופאים.

רו"ח דב קרומר משמש בתפקידו זה בארגון משנת 2013. במסגרת תפקידו, הוא מבקר את הדו"חות הכספיים, התקציב ואת תקינות הפעילות של הארגון.

בתמונה : רו''ח דב קרומר(משמאל) עם יו"ר מפעל הפיס, רו"ח אביגדור יצחקי.