שינויים במועדי הגרלות בתקופת החגים

מפעל הפיס מודיע בזאת על שינויים במועדי ההגרלות בתקופת החגים (חודשים אפריל - יוני 2019) כדלקמן:

אירועתאריךיוםמוצרשעת הגרלהמס' הגרלה
ערב פסח 19.4.19 שישי צ'אנס 10:00 39497
12:00 39498
14:00 39499
123 13:05 5825
פיס 777 13:30 9795
מוצאי חג 20.4.19 מוצ"ש ההגרלות תתקיימנה כסדרן
ערב חג שני פסח 25.4.19 חמישי צ'אנס 10:00 39530
12:00 39531
14:00 39532
16:00 בוטל
18:00 בוטל
20:00 בוטל
22:00 בוטל
123 13:05 5831
פיס 777  13:30 9805
19:30 בוטל
מנוי פיס 10:30  20/2019
מוצאי חג שני 26.4.19 שישי לא יתקיימו הגרלות
27.4.19 מוצ"ש לוטו הגרלה מספר 3128 תדחה ליום ראשון 28.4.19
לוטו 28.4.19 ראשון לוטו 23:15 3128
ערב יום השואה 1.5.19 רביעי צ'אנס 10:00 39556
12:00 39557
14:00 39558
16:00 39559
18:00 מבוטל
20:00 מבוטל
22:00 מבוטל
123 13:05 במקום 21:00 5836
פיס 777 13:30 9813
15:55 במקום 19:30 9814
יום השואה 2.5.19 חמישי צ'אנס 10:00 בוטל
12:00 בוטל
14:00 בוטל
16:00 בוטל
18:00 בוטל
21:30 במקום 20:00 39560
23:30 במקום 22:00 39561
123 22:28 במקום 21:00 5837
פיס 777 13:30 בוטל
22:25 במקום 19:30 9815
מנוי פיס הגרלה מס' 21/2019 תדחה ליום ראשון  5.5.19 
מנוי פיס 5.5.19 ראשון מנוי פיס  10:30 21/2019
לוטו 6.5.19 שני לוטו 23:15 3131
ערב יום הזיכרון 7.5.19 שלישי צ'אנס 10:00 39581
12:00 39582
14:00 39583
16:00 39584
18:00 בוטל
20:00 בוטל
22:00 בוטל
123 13:05 במקום 21:00 5842
פיס 777 13:30 9822
15:55 במקום 19:30 9823
לוטו הגרלת לוטו מס' 3131 הוקדמה ליום שני ה-6.5.19
יום הזיכרון וערב יום העצמאות 8.5.19 רביעי צ'אנס 10:00 בוטל
12:00 בוטל
14:00 בוטל
16:00 בוטל
18:00 בוטל 
21:30 במקום 20:00 39585
23:30 במקום 22:00 39586
123 22:28 במקום 21:00 5843
פיס 777 13:30 בוטל
22:25 במקום 19:30 9824
יום העצמאות 9.5.19 חמישי צ'אנס 10:00 בוטל
12:00 בוטל
14:00 בוטל
16:00 בוטל
18:00 בוטל 
21:30 במקום 20:00 39587
23:30 במקום 22:00 39588
123 22:28 במקום 21:00 5844
פיס 777 13:30 בוטל
22:25 במקום 19:30 9825
מנוי פיס הגרלה מס' 22/2019 תדחה ליום ראשון ה-12.5.19
מנוי פיס 12.5.19 ראשון מנוי פיס 10:30 22/2019
ערב חג השבועות 8.6.19 מוצ"ש לא יתקיימו הגרלות
לוטו הגרלה מס' 3142 תדחה ליום ראשון 9.6.19 
מוצאי חג השבועות  9.6.19 ראשון צ'אנס 10:00 בוטל
12:00 בוטל
14:00 בוטל
16:00 בוטל
18:00 בוטל
21:30 במקום 20:00 39752
23:30 במקום 22:00 39753
123 22:28 5874
פיס 777 13:30 בוטל
22:25 במקום 19:30 9875
לוטו 23:15 3142