הוספת הגרלות לוטו בשנת 2019

מפעל הפיס מודיע בזה, לציבור משתתפי הגרלות הלוטו על הוספת 14 הגרלות לוטו נוספות לשנת 2019 בהתאם להיתר לעריכת הגרלות מתאריך 14/02/2017

ההגרלות הנוספות תתקיימנה בימי חמישי בתאריכים הבאים:

 • 3/1/2019
 • 7/2/2019
 • 7/3/2019
 • 4/4/2019
 • 16/5/2019
 • 6/6/2019
 • 20/6/2019
 • 4/7/2019
 • 8/8/2019
 • 5/9/2019
 • 7/11/2019
 • 21/11/2019
 • 5/12/2019
 • 19/12/2019

 
הגרלות אלו יתקיימו בנוסף להגרלות הלוטו המתקיימות בימי שלישי ובמוצ"ש. כרטיסי השתתפות רב הגרלתיים שנרכשו מבעוד מועד ישתתפו בסדר עוקב בהגרלות הנוספות הנזכרות לעיל.