תכנית "מתחברים" - קול קורא להשתתפות רשויות מקומיות בתכנית לעידוד והרחבת ההתנדבות של ולמען אזרחים/ות ותיקים/ות

 1. רקע
  מפעל הפיס, מרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות האזוריות יזמו פרויקט להרחבת ההתנדבות של ולמען האוכלוסייה הותיקה בישראל.

  הפרויקט תוכנן לצאת בפברואר. ימי הקורנה דחו יציאתו אך הדגישו את חשיבותו הן לאזרחים הוותיקים והן לקהילה.
  מפעל הפיס יוזם פרויקט זה בפעם הראשונה, ובהתאם להצלחתו הפרויקט יורחב בהמשך.

  1. מרכיבי התכנית
   • הקמת צוות חשיבה רשותי ובין מגזרי, לקידום שיח קבוע והמלצות בנושא התנדבות של ולמען אזרחים וותיקים.
   • הכנה של "ספר מיפוי" הגופים הפועלים בתחום.
   • הכנה של מיפוי של סוגי אוכלוסיות האזרחים הותיקים באותה רשות.
   • מיפוי צרכים עבור כל אחת מהאוכלוסיות.
   • הקמת מאגרי מתנדבים והכשרתם לתחום.
   • פרסום ושיווק הפעילויות ברשות, על מנת להעלות את החשיפה לתחום ולעודד הרחבת מעגלים.
   • מיפוי ארגוני המתנדבים ביישוב ותאום ביניהם על מנת שיחברו יחד לבניית תוכניות ויעדים משותפים.

  2. רשויות שייבחרו לקחת חלק במהלך המשותף יזכו ב:
   • תקציב להפעלה של התוכנית להרחבת העשייה ההתנדבותית ברשות.
   • בין 3-1 סטודנטים לרשות (בהתאם לגודל הרשות), מלגאים מתוכנית הפיס, אשר ישתלבו כצוות מפעיל, למנהל יחידת ההתנדבות לטובת העבודה השוטפת.
   • קיט פרסומי ייעודי לרשות (פורמט למודעה בשלטי חוצות, פורמט למודעה בעיתון/מקומון פורמט לפרסום ברשתות ובאתרי אינטרנט/פורמט לפלייר פרסומי).
   • יצירת רשת קשרים ושותפים הכוללת עמותות וארגונים חברתיים ועסקיים ברמה הארצית והמקומית, העוסקים בתחום.
   • מנחה מלווה צמוד לרשות- איש מקצוע מומחה בתחום, הכשרה והדרכה. (מומחה לניהול התנדבות ועבודה עם אזרחים ותיקים ברשויות).
   • בין 20-5 סטודנטים להתנדבות במיזמים הקשורים לצמצום בדידות. מלגות לא ע"ח מלגות הרשות.
   • תוכנית למידה ארצית ייחודית לרכזים הרשותיים וחברים הנוספים בצוות ההיגוי, הכוללת סמינר מקצועי וחשיפה לעוסקים בתחום בארץ ובעולם.
   • השתתפות באירוע שנתי ייחודי לרשויות.
 2. מטרת הקול קורא
  להגדיר ולפרט את התנאים הנדרשים עבור רשות מקומית להשתתפות בתכנית. רשויות המעוניינות להשתתף בתכנית, נדרשות להגיש בקשה במסגרת קול קורא זה.

 3. הגדרות
  רשויות מקומיות העונות על הגדרות הבאות (תנאי סף).

  תנאי סף:
  • שיעור האזרחים הוותיקים ברשות הוא מעל 5% אחוזים.
  • מספר תושבים: מעל 20,000 תושבים.
  • מחויבות ומעורבות ראש הרשות: הובלת המהלך ברשות באחריות ראש הרשות והתחייבות לבניית תשתיות.