Blue

מחיר
20
פרס ראשון
200,000
מספר כרטיסים בסדרה
1,000,000
סיכויי הזכיה
בפרס הראשון במשחק זה הינם
1 מתוך 500,000 בפרס הראשון במשחק זה
500,000
1:
בפרס השני במשחק זה הינם
1 מתוך 200,000 בפרס השני במשחק זה
200,000
1:
בפרס כלשהו במשחק זה הינם
1 מתוך 4.12 בפרס כלשהו במשחק זה
4.12
1:
סיכויי הזכייה הנ"ל נכונים ליום תחילת הפצת הסדרה
הוראות המשחק
 • בכל כרטיס קבוצה של 3 "מספרי המזל" (איורי הכפתורים) וקבוצה של 6 "המספרים שלך" (איור הכיס).
 • גרדו את הציפוי מעל "מספרי המזל" וחשפו את המספר המודפס מתחת לכל אחד מהם.
 • גרדו את הציפוי מעל "המספרים שלך" וחשפו את המספר ואת "תיבת הפרס" המודפסים מתחת לכל אחד מהם.
 • כל מספר בקבוצת "המספרים שלך" המופיע גם בקבוצת "מספרי המזל" מזכה בסכום הנקוב ב"תיבת הפרס" של אותו מספר.
 • אפשר לזכות עד 6 פעמים בכרטיס אחד!
סכום הפרס
מספר הכרטיסים הזוכים בפרס זה
 1. סכום הפרס
  20
  מספר הזוכים בפרס
  100,000
 2. סכום הפרס
  30
  מספר הזוכים בפרס
  40,000
 3. סכום הפרס
  40
  מספר הזוכים בפרס
  40,000
 4. סכום הפרס
  50
  מספר הזוכים בפרס
  16,000
 5. סכום הפרס
  60
  מספר הזוכים בפרס
  15,000
 6. סכום הפרס
  100
  מספר הזוכים בפרס
  12,000
 7. סכום הפרס
  120
  מספר הזוכים בפרס
  10,000
 8. סכום הפרס
  200
  מספר הזוכים בפרס
  7,000
 9. סכום הפרס
  300
  מספר הזוכים בפרס
  1,000
 10. סכום הפרס
  600
  מספר הזוכים בפרס
  1,000
 11. סכום הפרס
  1,000
  מספר הזוכים בפרס
  550
 12. סכום הפרס
  2,000
  מספר הזוכים בפרס
  300
 13. סכום הפרס
  10,000
  מספר הזוכים בפרס
  5
 14. סכום הפרס
  200,000
  מספר הזוכים בפרס
  2
סה"כ
סה"כ זוכים בכל הפרסים 242,857
242,857
 • בהגרלות החישגד ניתן לזכות בפרס מרבי אשר נע בין 5,000 ₪ ל-1 מיליון ₪, בהתאם לסדרה.
 • הכרטיס עשוי להימכר לך גם לאחר שהפרס/ים הראשון/ים שולם/מו
 • המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנה.
 • אזהרה: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים קובע, כי הימורים עלולים להיות ממכרים. ניתן ליצור קשר עם מוקד הרווחה למידע וסיוע של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים שמספרו 118 (שיחה חינם) 24 שעות ביממה.
 • הזכייה תלויה במזל בלבד, ואינה קשורה לידע, ניסיון, יכולת או ריבוי משחקים