היכן ובמה הפיס משקיע

 

0
מיזמים
סכומי השקעות בתהליך מימוש
סכומי השקעות שמומשו
0
סכום מושקע משנת 1989
המידע מעודכן לתאריך 02/09/2020