תוצאות הגרלת מנוי פיס מס' 03/2020

מיום חמישי 16 בינואר 2020
6 מנויי פיס זוכים בפרס הראשון בסך 250,000 ₪.
2 מנויי פיס זוכים בפרס השני - מכונית.
15 מנויי פיס זוכים בפרס השלישי - 10,000 ₪.
עשרות אלפי מנויים נוספים זוכים במגוון פרסים כספיים של עד 5,000 ₪.

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס ראשון

250,000 ₪
 1. 224435
 2. 224739
 3. 436726
 4. 603763
 5. 768667
 6. 835593

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס שני

פיג'ו 208 אקטיב
 1. 039753
 2. 866197

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס שלישי

10,000 ₪
 1. 006186
 2. 050969
 3. 098376
 4. 188340
 5. 198811
 6. 240448
 7. 359741
 8. 372587
 9. 521609
 10. 548312
 11. 587429
 12. 597602
 13. 703591
 14. 846216
 15. 887777

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס רביעי

5,000 ₪
 1. #17086
 2. #22964
 3. #30264
 4. #81868
 5. #89889
 6. #93383

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס חמישי

1,000 ₪
 1. ##1528
 2. ##7846

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שישי

100 ₪
 1. ###085
 2. ###562

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שביעי

60 ₪
 1. ###000
 2. ###009
 3. ###051
 4. ###061
 5. ###126
 6. ###127
 7. ###147
 8. ###148
 9. ###163
 10. ###188
 11. ###192
 12. ###212
 13. ###219
 14. ###220
 15. ###240
 16. ###268
 17. ###292
 18. ###344
 19. ###353
 20. ###356
 21. ###357
 22. ###364
 23. ###372
 24. ###376
 25. ###424
 26. ###427
 27. ###438
 28. ###441
 29. ###514
 30. ###521
 31. ###561
 32. ###568
 33. ###588
 34. ###661
 35. ###689
 36. ###690
 37. ###698
 38. ###720
 39. ###732
 40. ###783
 41. ###824
 42. ###826
 43. ###831
 44. ###840
 45. ###864
 46. ###880
 47. ###888
 48. ###894
 49. ###899
 50. ###907
 51. ###913
 52. ###917
 53. ###984
 54. ###991

ימים
שעות
דקות
בשעה
בירור זכייה
 • תנאי ההשתתפות בהגרלות מנוי הפיס, הם אך ורק אלה הקבועים בתכנית ההגרלה "מנוי פיס" 2016, לרבות נספחיה ותיקוניה האחרים, שיפורסמו ברבים מזמן לזמן, לרבות לתיקון תכנית ההגרלה שפורסמה ביום 13/9/2017.
 • תוצאות ההגרלה המחייבות הן אלו שנרשמו בדוח תוצאות ההגרלה הממוחשב המאושר.
 • בהגרלות מנוי פיס ניתן לזכות בפרס מרבי אשר נע בין 50,000 ₪ עד 1.5 מיליון ₪. סכום הפרס משתנה מהגרלה להגרלה.