תוצאות הגרלת מנוי פיס מס' 37/2020

מיום חמישי 13 באוגוסט 2020
4 מנויי פיס זוכים כל אחד בפרס - 30,000 ₪ (ברוטו) לחודש למשך 3 שנים.

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס ראשון

30,000 שקלים בכל חודש ל-3 שנים
  1. 201770
  2. 494546
  3. 559821
  4. 599531

  • תנאי ההשתתפות בהגרלות מנוי הפיס, הם אך ורק אלה הקבועים בתכנית ההגרלה "מנוי פיס" 2016, לרבות נספחיה ותיקוניה האחרים, שיפורסמו ברבים מזמן לזמן, לרבות לתיקון תכנית ההגרלה שפורסמה ביום 13/9/2017.
  • תוצאות ההגרלה המחייבות הן אלו שנרשמו בדוח תוצאות ההגרלה הממוחשב המאושר.
  • בהגרלות מנוי פיס ניתן לזכות בפרס מרבי אשר נע בין 50,000 ₪ עד 1.5 מיליון ₪. סכום הפרס משתנה מהגרלה להגרלה.