תוצאות הגרלת מנוי פיס מס' 33/2019

מיום חמישי 18 ביולי 2019
6 מנויי פיס זוכים בפרס הראשון בסך 250,000 ₪.
2 מנויי פיס זוכים בפרס השני - מכונית.
15 מנויי פיס זוכים בפרס השלישי - 10,000 ₪.
עשרות אלפי מנויים נוספים זוכים במגוון פרסים כספיים של עד 5,000 ₪.

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס ראשון

250,000 ₪
 1. 147862
 2. 188936
 3. 369511
 4. 411272
 5. 610642
 6. 835342

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס שני

פיג'ו 208 אקטיב
 1. 342117
 2. 575596

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס שלישי

10,000 ₪
 1. 073906
 2. 081917
 3. 141588
 4. 166222
 5. 258678
 6. 295655
 7. 306089
 8. 352120
 9. 495202
 10. 596417
 11. 803472
 12. 855045
 13. 907161
 14. 907431
 15. 979613

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס רביעי

5,000 ₪
 1. #02530
 2. #15694
 3. #19751
 4. #28691
 5. #68330
 6. #82226

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס חמישי

1,000 ₪
 1. ##6410
 2. ##8349

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שישי

100 ₪
 1. ###480
 2. ###971

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שביעי

60 ₪
 1. ###006
 2. ###013
 3. ###033
 4. ###077
 5. ###082
 6. ###093
 7. ###100
 8. ###106
 9. ###131
 10. ###141
 11. ###190
 12. ###209
 13. ###219
 14. ###253
 15. ###272
 16. ###292
 17. ###323
 18. ###354
 19. ###376
 20. ###440
 21. ###453
 22. ###467
 23. ###482
 24. ###488
 25. ###496
 26. ###505
 27. ###549
 28. ###552
 29. ###565
 30. ###567
 31. ###587
 32. ###624
 33. ###633
 34. ###677
 35. ###709
 36. ###718
 37. ###722
 38. ###729
 39. ###734
 40. ###740
 41. ###759
 42. ###793
 43. ###815
 44. ###816
 45. ###840
 46. ###841
 47. ###890
 48. ###897
 49. ###916
 50. ###920
 51. ###922
 52. ###942
 53. ###967
 54. ###973

ימים
שעות
דקות
בשעה
בירור זכייה
יש לכם מנוי פיס? רוצים לקבל עדכונים על ההטבות השוות?
 • תנאי ההשתתפות בהגרלות מנוי הפיס, הם אך ורק אלה הקבועים בתכנית ההגרלה "מנוי פיס" 2016, לרבות נספחיה ותיקוניה האחרים, שיפורסמו ברבים מזמן לזמן, לרבות לתיקון תכנית ההגרלה שפורסמה ביום 13/9/2017.
 • תוצאות ההגרלה המחייבות הן אלו שנרשמו בדוח תוצאות ההגרלה הממוחשב המאושר.
 • בהגרלות מנוי פיס ניתן לזכות בפרס מרבי אשר נע בין 50,000 ₪ עד 1.5 מיליון ₪. סכום הפרס משתנה מהגרלה להגרלה.