תוצאות הגרלת מנוי פיס מס' 27/2019

מיום חמישי 13 ביוני 2019
3 מנויי פיס זוכים בפרס הראשון בסך 500,000 ₪.
2 מנויי פיס זוכים בפרס השני - מכונית.
15 מנויי פיס זוכים בפרס השלישי - 10,000 ₪.
עשרות אלפי מנויים נוספים זוכים במגוון פרסים כספיים של עד 5,000 ₪.

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס ראשון

500,000 ₪
 1. 239537
 2. 392665
 3. 998072

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס שני

פיג'ו 208 אקטיב
 1. 316857
 2. 319987

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס שלישי

10,000 ₪
 1. 119683
 2. 226503
 3. 231484
 4. 242780
 5. 278433
 6. 295771
 7. 389883
 8. 468010
 9. 609535
 10. 630043
 11. 670541
 12. 687934
 13. 801728
 14. 831079
 15. 872318

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס רביעי

5,000 ₪
 1. #06065
 2. #07871
 3. #31134
 4. #35477
 5. #57687
 6. #83937

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס חמישי

1,000 ₪
 1. ##8422
 2. ##9467

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שישי

100 ₪
 1. ###694
 2. ###958

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שביעי

50 ₪
 1. ###037
 2. ###107
 3. ###298
 4. ###547
 5. ###603
 6. ###738

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שמיני

25 ₪
 1. ####10
 2. ####65

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס תשיעי

11 ₪
 1. #####2
 2. #####5

ימים
שעות
דקות
בשעה
בירור זכייה
יש לכם מנוי פיס? רוצים לקבל עדכונים על ההטבות השוות?
 • תנאי ההשתתפות בהגרלות מנוי הפיס, הם אך ורק אלה הקבועים בתכנית ההגרלה "מנוי פיס" 2016, לרבות נספחיה ותיקוניה האחרים, שיפורסמו ברבים מזמן לזמן, לרבות לתיקון תכנית ההגרלה שפורסמה ביום 13/9/2017.
 • תוצאות ההגרלה המחייבות הן אלו שנרשמו בדוח תוצאות ההגרלה הממוחשב המאושר.
 • בהגרלות מנוי פיס ניתן לזכות בפרס מרבי אשר נע בין 50,000 ₪ עד 1.5 מיליון ₪. סכום הפרס משתנה מהגרלה להגרלה.