תוצאות הגרלת מנוי פיס מס' 03/2019

מיום חמישי 17 בינואר 2019
6 מנויי פיס זוכים בפרס הראשון בסך 250,000 ₪.
2 מנויי פיס זוכים בפרס השני - מכונית.
15 מנויי פיס זוכים בפרס השלישי - 10,000 ₪.
עשרות אלפי מנויים נוספים זוכים במגוון פרסים כספיים של עד 5,000 ₪.
כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס ראשון

250,000 ₪

 1. 075081
 2. 563830
 3. 704831
 4. 772265
 5. 820566
 6. 941253

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס שני

אופל קרוסלנד

 1. 139994
 2. 284531

כרטיסי מנוי אלה זכו בפרס שלישי

10,000 ₪

 1. 007788
 2. 011116
 3. 062093
 4. 065871
 5. 115195
 6. 156935
 7. 533506
 8. 651275
 9. 828858
 10. 857820
 11. 887158
 12. 909732
 13. 911455
 14. 968021
 15. 990675

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס רביעי

5,000 ₪

 1. #02231
 2. #12872
 3. #40848
 4. #55757
 5. #63300
 6. #95703

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס חמישי

1,000 ₪

 1. ##5646
 2. ##9645

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שישי

100 ₪

 1. ###320
 2. ###547

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שביעי

50 ₪

 1. ###020
 2. ###047
 3. ###165
 4. ###266
 5. ###299
 6. ###839

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס שמיני

25 ₪

 1. ####54
 2. ####86

כרטיסי מנוי המסתיימים בספרות אלה זכו בפרס תשיעי

11 ₪

 1. #####1
 2. #####6

ימים
שעות
דקות
בשעה
בירור זכייה
יש לכם מנוי פיס? רוצים לקבל עדכונים על ההטבות השוות?
הכניסו עכשיו את כתובת הדוא"ל ומספר הטלפון הסלולארי שלכם
וקבלו שני שוברי קפה ומאפה מתנה
(למסמנים את שתי הקוביות וממלאים כתובת מלאה למשלוח דואר)
 • תנאי ההשתתפות בהגרלות מנוי הפיס, הם אך ורק אלה הקבועים בתכנית ההגרלה "מנוי פיס" 2016, לרבות נספחיה ותיקוניה האחרים, שיפורסמו ברבים מזמן לזמן, לרבות לתיקון תכנית ההגרלה שפורסמה ביום 13/9/2017.
 • תוצאות ההגרלה המחייבות הן אלו שנרשמו בדוח תוצאות ההגרלה הממוחשב המאושר.
 • בהגרלות מנוי פיס ניתן לזכות בפרס מרבי אשר נע בין 50,000 ₪ עד 1.5 מיליון ₪. סכום הפרס משתנה מהגרלה להגרלה.